EURUS III เปิดตัวอย่างสวยงาม

EURUS Ⅲ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ในใจเราคงความคิดนี้ไว้
ความคิดที่ผลิตพัดลมขนาดใหญ่
ซึ่งสามารถนำระสบการณ์ที่สบาย ทำให้อากาเย็นลงโดยเร็วเมื่ออาบน้ำต่างเหงื่อ
แรงและตรง
เมื่อตั้งสมาธิอย่างสงบ จะรู้สึกถึงสายลมอ่อนโยน ราวกับลืมไปมันยังคงอยู่
ไม่ต้องบำรุงรักษา มันหมุนเองไปเรื่อยๆ
แม้แต่แค่เพียงเล็งดูหนึ่งครั้ง ก็จะมองเห็นความสวยงาม
ความคิดนี้ ในที่สุดกลายเป็นความจริง เพราะเรามี EURUS III
ตอนนี้
พบเจอกับอนาคตเถอะ

มากกว่านี้ →

พัดลมอุตสาหกรรมประหยัดพลังงาน

  • AEOLUS
  • EURUS
  • EURUS-EX series

พัดลม Kale

เข้าใกล้ Kale

กรณีการใช้ผลิตภัณฑ์ Kale

The application areas of KALE ENVIRONMENTAL’s products

อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมรถยนต์&มอเตอร์ไซต์
อุตสาหกรรมเครื่องไฟฟ้า&เครื่องเรือนไฟฟ้า
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ชีวิตประจำวัน&บรรจุภัณฑ์
ซูเปอร์มาร์เก็ตB2C
คลังสินค้าและโลจิสติกส์
เสื้อผ้าหมวกรองเท้า

สเตเดีย
หอพิพิธภัณฑ์
ห้องฝึกซ้อม
สนามบิน&สถานี
โรงเรียน
สวนสนุก

1 2

เสียงจากผู้ใช้

มาที่นี่คุณสามารถรับฟังประสบกาณ์แท้จริงจากผู้ใช้

เราให้ความสำคัญผู้ใช้ทุกคนตลอดเวลา และขอขอบคุณผู้ใช้ทุกท่านที่ให้คำตอบกลับกับเรา
เราทราบดีว่าเป้าหมายสุดท้ายของบริษัททุกแห่งต้องอากศัยลูกค้าเป็นพื้นฐาน การพัฒนาก้าวหน้าของเราสอดคล้องไปตามต้องการของลูกค้าตลอดเวลา
ขอบคุณที่ลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจและให้ความสนับสนุนกับเรา
เราจะจูงมือคุณและเดินก้าวหน้าไปพร้อมกัน

Kale ผู้ร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

  • 1
  • 2

ข้อความ

ชื่อของคุณ:

โทรศัพท์ของคุณ:

อีเมลของคุณ: